Al Hikam 01 Syaikh Ibnu Athaillah Sekandary

gmnu CT Logo brands

Gmnucyberteam.com – Diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya rasa harap (kepada rahmat Allah). Al Hikam Syaikh Ibnu Athaillah Sekandary.

مِنْ عَلَا مَاتِ الْإِعْتِمَادِعَلَى الْعَمَلِ نُقْصَانُ الرَّجَاءِ عِنْدَوُجُوْدِ الزَّلَلِ.

“Diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya rasa harap (kepada rahmat Allah).”

Syekh Fadhlala Haeri memberikan syarah (ulasan) sbb:

“Jika kita berasumsi bahwa sumber kekuatan di balik usaha-usaha adalah diri kita sendiri, kita akan kecewa kala hasilnya tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi, kalau kita benar-benar berserah diri kepada Allah SWT, maka kita akan menyaksikan satunya asal dan penyebab di balik ikhtiar, peranan pribadi kita dalam melaksanakannya, dan juga hasilnya. Kegagalan kemudian hanya akan kita anggap sebagai peringatan untuk memperkuat kesadaran kita akan Kehendak, Rahmat, dan Ke-Pemurahan Allah SWT.”

Di mata para shalihin, syuhada’, shidiqqin, serta para Nabi as. terdapat kesatuan total dalam ikhtiar dan hasil.[ana]


Penulis : anna
Editor : hasan
Avatar
About anna 23 Articles
Penulis